Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

Tại sao cai nghiện bằng methadone lại hết… tác dụng?

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Bắc Sơn hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 21/05/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Cai nghiện ma túy bằng thuốc nam.

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Nguyễn Đình Xuân hỏi - 48 câu trả lời
 • clock 06/02/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (48)
comment

Fentanyl: Từ thiên thần giảm đau trở thành ác quỷ ma túy.

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Thu Phòng hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 05/12/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Vắc xin chống nghiện heroin sẽ có sau 5 năm nữa.

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Phi Ninh hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 26/11/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Cai nghiện ma túy bằng methadone?

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Thái Thị Việt Anh hỏi - 44 câu trả lời
 • clock 03/07/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (44)
comment

Thuốc phiện trong giảm đau, kẻ giết người vô hình.

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Tạ Thu Thủy hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 26/06/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Thuốc cai nghiện ma túy đá?

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Trịnh Văn Sơn hỏi - 42 câu trả lời
 • clock 21/08/2017
 • cmtTrả lời câu hỏi (42)
comment

Thuốc opioid theo toa: cuộc chiến không phân thắng bại.

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Đinh Mạnh Phóng hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 30/07/2017
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Cai nghiện ma túy bằng thuốc đông y?

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Phạm Bích Đào hỏi - 38 câu trả lời
 • clock 24/07/2017
 • cmtTrả lời câu hỏi (38)
comment

Methadone - "Thiên thần" và "Ác quỷ" chỉ trong một suy nghĩ.

Tại Cai Nghiện Ma Túy - Yên Phong hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 19/07/2017
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)