Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

Suy Giãn tĩnh mạch thừng tinh có nguy hiểm không ạ?

Tại Giãn Tĩnh Mạch Thừng Tinh - Rocket 1h hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 06/03/2021
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Giãn tĩnh mạch thừng tinh điều trị như thế nào?

Tại Giãn Tĩnh Mạch Thừng Tinh - Nguyễn Mậu Tú hỏi - 7 câu trả lời
  • clock 18/06/2020
  • cmtTrả lời câu hỏi (7)
comment

NGUYÊN NHÂN GÂY GIÃN TĨNH MẠCH THỪNG TINH LÀ GÌ?

Tại Giãn Tĩnh Mạch Thừng Tinh - Quách Văn Sơn hỏi - 8 câu trả lời
  • clock 31/05/2020
  • cmtTrả lời câu hỏi (8)
comment

chi phi mổ giãn tĩnh mạch thừng tinh hết bao nhiêu?

Tại Giãn Tĩnh Mạch Thừng Tinh - Hoàng T Thu Thủy hỏi - 19 câu trả lời
  • clock 18/05/2020
  • cmtTrả lời câu hỏi (19)
comment

Bị giãn tĩnh mạch thừng tinh, đừng coi thường.

Tại Giãn Tĩnh Mạch Thừng Tinh - Toàn Vũ hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 31/05/2016
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)