Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

Thiếu máu trong bệnh thận và lọc máu.

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - Mai Nguyen hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 18/03/2020
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Chỉ định và chống chỉ định của lọc máu.

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - Quân Luc hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 14/08/2019
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Ống thông thẩm phân phúc mạc.

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - Khoa Phan hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 23/07/2019
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Quy trình mới có thể cấy ghép thận thành công cao hơn.

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - Quốc Hiếu hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 11/07/2018
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Nguyên tắc lọc máu.

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - Tú Khểnh hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 08/10/2017
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)