Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

Suy thận và đang lọc màng bụng liệu có chuữa khỏi ko?

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - phamthithuyen hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 12/04/2022
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Thiếu máu trong bệnh thận và lọc máu.

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - Mai Nguyen hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 18/03/2020
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Chỉ định và chống chỉ định của lọc máu.

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - Quân Luc hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 14/08/2019
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Ống thông thẩm phân phúc mạc.

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - Khoa Phan hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 23/07/2019
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Quy trình mới có thể cấy ghép thận thành công cao hơn.

Tại Lọc Máu - Ghép Thận - Quốc Hiếu hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 11/07/2018
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)