Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

Thuốc điều trị cho bệnh tăng áp động mạch phổi

Tại Tăng Áp Động Mạch Phổi - VuAnhDuc hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 26/06/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Thực đơn dành cho người bệnh tăng áp động mạch phổi

Tại Tăng Áp Động Mạch Phổi - lyanhung hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 20/03/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Nguyên nhân gây ra tăng áp động mạch phổi?

Tại Tăng Áp Động Mạch Phổi - TuanDinh hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 18/06/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi

Tại Tăng Áp Động Mạch Phổi - anmaii hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 08/06/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Tăng áp động mạch phổi là gì?

Tại Tăng Áp Động Mạch Phổi - anhtuantuan hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 01/06/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Biến chứng bệnh tăng áp động mạch phổi

Tại Tăng Áp Động Mạch Phổi - nguyenhoadinh hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 05/04/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI

Tại Tăng Áp Động Mạch Phổi - hà phuong hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 05/02/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)