Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

Khi nào cần thực hiện ICSI?

Tại Tiêm Tinh Trùng ICSI - Đào Thiện Anh Quân hỏi - 6 câu trả lời
  • clock 02/06/2020
  • cmtTrả lời câu hỏi (6)
comment

Quy trình sinh con bằng biện pháp ICSI là gì?

Tại Tiêm Tinh Trùng ICSI - tram nguyen thi hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 30/04/2019
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) là gì?

Tại Tiêm Tinh Trùng ICSI - phạm ngọc tùng hỏi - 0 câu trả lời
  • clock 22/01/2019
  • cmtTrả lời câu hỏi (0)