Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

Triệu chứng và nguy cơ bệnh ung thư mũi xoang

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Truong Hung Loc hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 17/02/2022
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Cuộc sống trước và sau điều trị ung thư mũi xoang

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Anh Thư hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 23/01/2022
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Phân loại và giai đoạn ung thư mũi xoang

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Huy Quốc hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 18/01/2022
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Điều trị ung thư mũi họng giai đoạn 4?

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Uyên Phương hỏi - 23 câu trả lời
 • clock 03/12/2021
 • cmtTrả lời câu hỏi (23)
comment

Có nên điều trị ung thư xoang mũi di căn bằng xạ trị hóa trị?

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Huong Giang hỏi - 26 câu trả lời
 • clock 13/10/2021
 • cmtTrả lời câu hỏi (26)
comment

Điều trị ung thư mũi ở Trung Tâm Dược Liệu Châu Á?

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Nguyễn Thảo hỏi - 35 câu trả lời
 • clock 24/09/2021
 • cmtTrả lời câu hỏi (35)
comment

Chữa ung thư mũi giai đoạn cuối?

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Triệu Thiên Vĩnh hỏi - 20 câu trả lời
 • clock 02/06/2021
 • cmtTrả lời câu hỏi (20)
comment

Thuốc nam chữa ung thư xoang mũi giai đoạn cuối?

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Nguyễn Thanh Hiền hỏi - 21 câu trả lời
 • clock 06/05/2021
 • cmtTrả lời câu hỏi (21)
comment

Ung thư mũi có chết không?

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Kim Thành hỏi - 23 câu trả lời
 • clock 19/04/2021
 • cmtTrả lời câu hỏi (23)
comment

Bị ung thư xoang mũi di căn thì nên ăn gì?

Tại Ung Thư Mũi - Xoang - Nguyễn Trọng Nguyên hỏi - 23 câu trả lời
 • clock 08/03/2021
 • cmtTrả lời câu hỏi (23)