Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

Nam giới có chiều cao cần lưu ý hơn về bệnh ung thư tinh hoàn

Tại Ung Thư Tinh Hoàn - Phan Hữu Thành hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 17/02/2021
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Cuộc sống sau khi điều trị ung thư tinh hoàn

Tại Ung Thư Tinh Hoàn - Nguyễn Minh Tiến hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 26/01/2021
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Xét nghiệm máu để tìm ra các giai đoạn ung thư tinh hoàn

Tại Ung Thư Tinh Hoàn - Đỗ An hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 08/12/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Phẫu thuật ung thư tinh hoàn

Tại Ung Thư Tinh Hoàn - Thanh Tâm hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 12/11/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Tăng khả năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư tinh hoàn

Tại Ung Thư Tinh Hoàn - TRương Hoài Thu hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 06/10/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Ung thư tinh hoàn giai đoạn cuối và cách điều trị

Tại Ung Thư Tinh Hoàn - Thọ Đinh hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 02/09/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Sự sống còn và thống kê tỷ lệ ung thư tinh hoàn

Tại Ung Thư Tinh Hoàn - Ngọc Lân hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 15/07/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)