Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

Viêm bao quy đầu ở trẻ có nguy hiểm không?

Tại Viêm Bao Quy Đầu - Trần Trọng Dũng hỏi - 9 câu trả lời
 • clock 31/05/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (9)
comment

Viêm bao quy đầu có tự khỏi không? nên làm thế nào?

Tại Viêm Bao Quy Đầu - Nguyễn Đức Minh hỏi - 6 câu trả lời
 • clock 11/03/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (6)
comment

Sưng bao quy đầu là bị bệnh gì?

Tại Viêm Bao Quy Đầu - Nguyễn Thị Hoa Huệ hỏi - 11 câu trả lời
 • clock 10/03/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (11)
comment

TÁC HẠI CỦA MỤN RỘP Ở BAO QUY ĐẦU?

Tại Viêm Bao Quy Đầu - Nguyễn Thị Phương hỏi - 9 câu trả lời
 • clock 26/02/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (9)
comment

Viêm bao quy đầu có triệu chứng gì ?

Tại Viêm Bao Quy Đầu - Lê Tất Thế hỏi - 11 câu trả lời
 • clock 20/02/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (11)
comment

THẾ NÀO LÀ VIÊM BAO QUY ĐẦU CẤP TÍNH?

Tại Viêm Bao Quy Đầu - Nguyễn Hương Thảo hỏi - 9 câu trả lời
 • clock 31/07/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (9)
comment

NAM GIỚI MỌC MỤN Ở RÃNH BAO QUY ĐẦU CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

Tại Viêm Bao Quy Đầu - Hoàng Đức Anh hỏi - 9 câu trả lời
 • clock 24/04/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (9)
comment

DẤU HIỆU VIÊM BAO QUY ĐẦU DƯƠNG VẬT?

Tại Viêm Bao Quy Đầu - Nguyễn Mạnh Tuấn hỏi - 9 câu trả lời
 • clock 19/02/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (9)
comment

NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM BAO QUY ĐẦU Ở NAM GIỚI LÀ GÌ?

Tại Viêm Bao Quy Đầu - Đỗ Hải Nam hỏi - 10 câu trả lời
 • clock 19/02/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (10)