Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Chủ đề mới nhất

comment

vôi hóa túi mật là gì? Và bệnh có gì nguy hiểm không?

Tại Vôi Hóa Túi Mật - Ng Hữu Bình Hưng hỏi - 3 câu trả lời
 • clock 21/05/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (3)
comment

Vôi hóa túi ,mật có nguy cơ bị ung thư ?

Tại Vôi Hóa Túi Mật - Vũ Ngọc Hiếu Ngân hỏi - 5 câu trả lời
 • clock 09/05/2020
 • cmtTrả lời câu hỏi (5)
comment

4 loại vitamin giúp phòng tránh bệnh túi mật

Tại Vôi Hóa Túi Mật - thanhtung hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 29/06/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Vôi hóa túi mật là bệnh gì ?

Tại Vôi Hóa Túi Mật - BongBin hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 23/04/2019
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Phương pháp chẩn đoán túi mật sứ

Tại Vôi Hóa Túi Mật - dinhvannam hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 19/12/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Vôi hóa thành túi mật là gì?

Tại Vôi Hóa Túi Mật - loanhai hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 18/04/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Nguyên nhân và cơ chế hình thành túi mật sứ

Tại Vôi Hóa Túi Mật - hoàng trung hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 14/03/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Điều trị vôi hóa thành túi mật như thế nào?

Tại Vôi Hóa Túi Mật - dinhvannam hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 28/02/2018
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

4 loại vitamin giúp phòng tránh bệnh vôi hóa túi mật

Tại Vôi Hóa Túi Mật - HoangKinh hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 14/06/2017
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)
comment

Điều trị vôi hóa túi mật như thế nào?

Tại Vôi Hóa Túi Mật - thu nguyen hỏi - 0 câu trả lời
 • clock 18/05/2017
 • cmtTrả lời câu hỏi (0)