Điều gì gây ra rối loạn stress sau sang chấn?12/06/2020 - 7

 Điều gì gây ra rối loạn stress sau sang chấn?

comment

Trần Nghị

Rối loạn stress sau sang chấn thường xảy ra khi nạn nhân chứng kiến hoặc trải nghiệm ​​một sự kiện căng thẳng gây nên sang chấn. Sự kiện đó có khả năng đe dọa tính mạng, gây thương tích nghiêm trọng hoặc bạo lực tình dục.
comment

Nguyễn Thanh Vinh

có thể Tai nạn nghiêm trọng
comment

Phạm Văn Quang

có thể là Thiên tai như cháy rừng, lũ lụt và động đất
comment

Tiến Phúc

Sống trong vùng chiến sự, là người lính hoặc nạn nhân của chiến tranh
comment

Hồng Dương

Bị tấn công tình dục hoặc đe dọa tấn công tình dục cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý hoảng loạn,
comment

Ngọc Diệp

Bị tấn công thể lý nghiêm trọng
comment

Nguyễn Hoàng Duy

với nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi Thấy người khác bị thương hay bị giết
Cùng chủ đề