Questions

Questions

Bằng cách đặt câu hỏi

Answers

Bằng cách trả lời

Điều gì gây ra rối loạn stress sau sang chấn?12/06/2020 - 7

 Điều gì gây ra rối loạn stress sau sang chấn?

comment

Trần Nghị

Rối loạn stress sau sang chấn thường xảy ra khi nạn nhân chứng kiến hoặc trải nghiệm ​​một sự kiện căng thẳng gây nên sang chấn. Sự kiện đó có khả năng đe dọa tính mạng, gây thương tích nghiêm trọng hoặc bạo lực tình dục.
 • clockTham gia 26/03/2011
 • 17/06/2020
comment

Nguyễn Thanh Vinh

có thể Tai nạn nghiêm trọng
 • clockTham gia 16/02/2016
 • 17/06/2020
comment

Phạm Văn Quang

có thể là Thiên tai như cháy rừng, lũ lụt và động đất
 • clockTham gia 14/06/2010
 • 17/06/2020
comment

Phạm Văn Phúc

Sống trong vùng chiến sự, là người lính hoặc nạn nhân của chiến tranh
 • clockTham gia 28/02/2012
 • 17/06/2020
comment

Trần Hồng Dương

Bị tấn công tình dục hoặc đe dọa tấn công tình dục cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý hoảng loạn,
 • clockTham gia 02/03/2012
 • 17/06/2020
comment

Nguyễn Ngọc Diệp Anh

Bị tấn công thể lý nghiêm trọng
 • clockTham gia 04/03/2014
 • 17/06/2020
comment

Nguyễn Hoàng Duy

với nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi Thấy người khác bị thương hay bị giết
 • clockTham gia 13/05/2020
 • 17/06/2020
Cùng chủ đề