Hỏi về bệnh thận23/07/2023 - 0

Thưa Bác Sỹ! Chạy thận nhân tạo rồi có chữa được không?