Vừa bị viêm bàng quang, viêm âm đạo có thuốc nào điều trị?10/05/2020 - 0

M.n ơi cho e hoi ak ...e đi khám bs phu khoa bs nói e bi viêm bàng quang .viêm âm đao .viêm đương tiêu .e uog thuôc 13 ngay nay với đặt thuốc luôn ma e k hêt đau ak .đi tiêu đau rat kho chiu ngôi khóc .ai bt sp nao lam hêt bênh qua e k ak .e km.on ak

Cùng chủ đề